แนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Titleแนวทางการสร้างการเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการคุณภาพน้ำที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsวังนัยกูล อาทิตย์
Series Editorก้าวสมบูรณ์ ธชนม์, วังซ้าย สุคำ, ปานคำ ธรรมรัฐ, คำฟูบุตร ประสงค์, ชาติสืบ ประจักษ์, กนกหงส์ กังสดาล, ทิพย์วังเมฆ ชยานนท์, เปียงสืบ ชาญ, จีรเดช คำผาย, วังนัยกูล อาทิตย์, มาลัย ศรายุทธ
Date Published2015
Cityลำปาง
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54N0009
ISBN NumberRDG54N0009
Keywordsการเรียนรู้, ลำปาง
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54N0009