รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านเรียงแถวใต้ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี

Titleรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน หมู่บ้านเรียงแถวใต้ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราธานี
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsอุ่นวงษ์ จริยาภรณ์
Series Editorร่มเมือง ยุทธการ, มอบหมาย ทองพูล, แจ่มใสสี คูณ, ก้อนจันทร์ สุรเจษ, อินเทียม อุรัญ, บัวใหญ่ สินประยูร, โพธิ์หอม ตะวันฉาย, ถ้ำหิน วันทา
Date Published2015
Cityอุบลราชธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0017
ISBN NumberRDG54E0017
Keywordsการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้, อุบลราชธานี
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0017