การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการขับเคลื่อนนโยบาย

Titleการพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคอีสานสู่การสร้างพื้นที่ทางสังคมและการขับเคลื่อนนโยบาย
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsสุทธิสา ชูพักตร์
Series Editorหงษ์อุดร ปุณิกา
Date Published2009
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG54E0002
ISBN NumberRDG54E0002
Keywordsงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG54E0002