การศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงสู่ตลาดอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ศูนย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Titleการศึกษารูปแบบการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงสู่ตลาดอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ศูนย์นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsใจฝั้น ประเวทย์
Series Editorใจฝั้น สุกัญญา
Date Published2015
Institutionสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5490007
ISBN NumberRDG5490007
Keywordsเกษตรกรรุ่นใหม่
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5490007
Alternate TitleStudy On Development Of Learning Management System For Join To Sustainable Earn In Wang Num Khiaw Agricultural Land Reform Area