ระบบประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่ (ระยะที่ 1)

Titleระบบประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการพัฒนางานพื้นที่ (ระยะที่ 1)
Publication TypeReport
Year of Publication2014
Authorsนุตาลัย จิริกา
Series Editorปุโรทกานนท์ แมน, เหลาสะอาด บุญเยี่ยม, อุดมสาลี นิธิภา, ปิ่นแก้ว เอกชัย
Date Published2014
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5440017
ISBN NumberRDG5440017
Keywordsระบบประเมินผล
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440017