การศึกษาการพัฒนาชนบทในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรอบคิดและวิธีการ

Titleการศึกษาการพัฒนาชนบทในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: กรอบคิดและวิธีการ
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsสังขมณี จักรกริช
Series Editorอรุโณทัย นฤมล
Date Published2009
Institutionจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5440006
ISBN NumberRDG5440006
Keywordsชนบท
Abstract

Department of Sociology and Anthropology incorporation with Social Research Institute, Chulalongkorn University, have organized an action-based research on university teaching and practicum concerning studies of rural transformation and development in Thailand. In this research project, the research team comprising of a university lecturer, researchers, 4 graduate and 60 undergraduate students together developed teaching processes and materials employing a class on rural sociology as an experiment classroom. The research also extended into field studies of which ten-day field research was conducted in Pong and Hua Fai Villages of Pa Dat subdistrict, Ma Suay district, Chiang Rai province in the north of the country. In order to understand changes in rural Thailand, the research explored multi-facets of agriculture-based economy through case studies of rice, longan, and orange productions. The research also investigated into the transformations of rural identities and social relations using cases of ethnic groups and their resource-oriented relationship, youth and migration, ‘red-shirt’ women in their active roles in local and national political movements as well as the adaptations of influential local leaders under an existing system of patron-client relations. Lastly, the research seeks to elaborate the persistence and dynamism of rural communities in the midst of external influences. This is reflected in our studies in community approach in management of local archeological sites, historic-cultural tourism promotion and conflicts, religious practices and devotion, and state-initiated project of community fund development.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440006