การสืบค้น และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 3

Titleการสืบค้น และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในอำเภอปาย-ปางมะผ้า-ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 3
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsชูทรงเดช รัศมี
Series Editorโล้พิรุณ มุกดา, โกไศยกานนท์ ร่มเย็น, ชุมดี นุชนภางค์
Date Published2015
Institutionมหาวิทยาลัยศิลปากร
Cityแม่ฮ่องสอน
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5440001
ISBN NumberRDG5440001
Keywordsประวัติศาสตร์, แม่ฮ่องสอน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5440001
Alternate TitleCultural Exploration and Sustainable Heritage Management in Pai-Pang Mapha- Khun Yuam Districts, Mae Hong Son Province, Phase III