การประมวลสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านผลกระทบ การฟื้นตัว และการจัดการแนวปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว

Titleการประมวลสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านผลกระทบ การฟื้นตัว และการจัดการแนวปะการังจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsยีมิน  ธรรมศักดิ์
Series Editorมัณฑะจิตร วิภูษิต, สุทธาชีพ มาฆมาส, ปลาทอง ศักดิ์อนันต์, แสงให้สุข ชัยพิชิต, นิวเคลียร์ พลวัต
Date Published2015
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5430013
ISBN NumberRDG5430013
Keywordsปะการังฟอกขาว, องค์ความรู้
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5430013
Alternate TitleSynthesis of Status and Knowledge on Impacts, Recovery and Management of Coral Reefs from Coral Bleaching Phenomenon