การพัฒนาเครื่องตัดทะลายปาล์มน้ำมันอายุไม่เกิน 10 ปี แบบแรงกระแทก

Titleการพัฒนาเครื่องตัดทะลายปาล์มน้ำมันอายุไม่เกิน 10 ปี แบบแรงกระแทก
Publication TypeReport
Year of Publication2014
Authorsพัฒน์เวช อภิเดช
Series Editorรักษ์บางแหลม พรเทพ
Date Published2014
Institutionมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420078
ISBN NumberRDG5420078
Keywordsเครื่องตัดทะลายปาล์มน้ำมัน
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420078
Alternate TitleDevelopment of palm bunch cutting machine by bumping the target