แนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

Titleแนวทางการพัฒนาโซ่อุปทานไก่พื้นเมืองประดู่หางดำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsผิวทองงาม กัลปพฤกษ์
Series Editorปทุมนากุล ศุภชัย, ศุทธชัย ศิริลักษณ์
Date Published2009
Institutionมหาวิทยาลัยขอนแก่น
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420065
ISBN NumberRDG5420065
Keywordsefficiency, indigenous chicken, Revenue, supply chain
Abstract

In this study, we examine the supply chains of Pradu Hangdum breed Thai indigenous chicken in order to assess its efficiency, cost, revenue, and conform supply chain development recommendation. The framework to assess chain efficiency is composed of 4 parts: efficiency, flexibility, responsiveness and product quality of this chain. From investigating 9 types of the chain using simulation, we found that: when farm closely coordinate with farmers, flexibility of the chain increase, farmers’ revenue stabilized, and consumer responsiveness increase. While for uncoordinated relationship, supply of bird to the market fluctuates. That fluctuation affects stability of farmers’ revenue and the attractiveness of farmer to participate in the chain. For farm that has integrated slaughtering house, we found that this type of chain relies heavily on management skill of a farmer. Hence, it would be difficult to duplicate of expand this chain type.

Depending on farmer activities in the chain, cost and profit of farmers differ among the others. For example, a case of chicken raised for consumption (500 birds for a batch and 4 batches for each month) profit will be around 40,000 baht per month. While for a farm that grows parent stock of 300 hens and 50 roosters the profit from selling 200 small chicks is around 1,800 baht per month and profit from selling 650 chickens for consumption is around 5,800 per month and from selling culling flock is around 3600 per 12-month.

To strengthening the chain of Pradu Hangdum breed Thai indigenous chicken, we recommend enhancing capacity of farm network in management both in their own farm and managing farmers, production operation, marketing management, and financial management. For farmers, we recommend to set farming standard to maintain high quality of chicken production under low cost. Farmers should be capable of production planning, and coordinate marketing plan with farm network. We also recommend debottlenecking capacity constraint of the most upstream unit, Chiang Mai livestock and breeding center. This could be done to technology transferring between the center and high potential farm network. For the market consumption, we found that indigenous chicken is popular among middle age that is familiarized with the chicken. To expand the market, this trend also should be addressed together with enhancing chain capability.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420065
Alternate TitleThe supply chain development of Pradu Hangdum breed Thai indigenous chicken