ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของผลไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Titleความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวมของผลไม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Publication TypeReport
Year of Publication2009
Authorsพานิช สิริรัตน์
Date Published2009
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG5420028
ISBN NumberRDG5420028
Keywordsความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยรวม, วิธีใหม่, สารต้านอนุมูลอิสระ, อิมิพลามีน
Abstract

A novel and simple method for measuring total antioxidant capacity or TAC in Thai herb extracts has been developed. The principle is based on generating blue free radical to eliminate the interference from the color of the samples. The deep blue imipramine radical, is generated by oxidizing imipramine by sulfuric acid that can be easily scavenged by antioxidant compounds in the sample. Decreasing in the absorption spectrum at 620 nm, related with antioxidant capacity, was detected by spectrophotometer method in the proposed of practicable and low-cost, however improvement of the throughput, Flow injection analysis (FIA) was applied. The variables affecting the signal such as pH, reagent concentrations, linear relationship was optimized. The novel assay is linear up to 2,800 mg Trolox equivalent/L, its precision value is lower than 1% RSD and these are no interference from NaOH, NaCl and Na2CO3 . The method was applied for determination of 19 extract fractions of Carissa carandas L., Morinda citrifolia, Polyalthia evecta, Ampelocissus martinii Planch., Flacourtia indica (Burn.f.)Merr., Uvaria rufa Bl., Antidesma thwaiteaianum Muell. Arg., Canarium subulatum Guillaumin, Morus alba L, Nephelium hypoleucum Kurz, Syzygium cumini (L.) Skeels, Nelumbo nucifera, Phyllanthus emblica Linn., Terminalia chebula Retz, Muntingla calabura L. Zanthoxylum limonella (Dennst.), Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia, Feronia limonia (L.), Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth., Rubus L. idaeus and Rubus strigosus Michx., Rubus fruticosus and Vaccinium pallidum. The results show the different of antioxidant capacity in each fraction with Terminalia chebula Retz. has the most TAC following Phyllanthus emblica Linn. and Syzygium cumini (L.) Skeels, respectively. Although a good correlation of the present method was observed between two methods, DPPH at 98 %, Finally the developed method was easy, stable, inexpensive, environmental friendly and automated measures total antioxidant capacity.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5420028
Alternate TitleTotal Antioxidant Capacity of Thai North East' Fruits