แนวทางการจัดการทรัพยากรป่าห้วยหกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ 2 บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Titleแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าห้วยหกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หมู่ 2 บ้านสาสบหก ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
Publication TypeReport
Year of Publication2015
Authorsงามสม ธงชัย
Series Editorอาจทวีกุล ปัทมา, กลิ่นฟุ้ง แถม, ตามชื่อ ป๋า, กลิ่นฟุ้ง ดำ, คนสูง ดวงแก้ว, ซื่อตรง ศุภชัย, เซมา เจริญ, งามสม สมชาย, ไวสติ กมล, ตาเร็ว วนาฬาร, อินตานันท์ สนั่น, งามสม เกษม, กลิ่นฟุ้ง เกศรินทร์, ทันใจ เจริญ
Date Published2015
Cityลำปาง
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG53N0020
ISBN NumberRDG53N0020
Keywordsการจัดการทรัพยากรป่าไม้, ลำปาง
URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG53N0020