การพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก

Titleการพัฒนาเครื่องแยกผลจากทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก
Publication TypeReport
Year of Publication2007
Authorsปราบแก้ว จำลอง
Series Editorแดงวิไลลักษณ์ ปัญญา, เจริญสุข จารุวัตร
Series Titleปาล์มน้ำมัน
Date Published2007
Institutionสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Typeโครงการวิจัย
Report NumberRDG4620019
ISBN NumberRDG4620019
Keywordsการพัฒนาเครื่องแยกผล, ทะลายปาล์มน้ำมัน, แบบติดตั้งบนรถบรรทุก
Abstract

เครื่องแยกผลแบบทะลายปาล์มน้ำมันแบบติดตั้งบนรถบรรทุก จะมีลักษณะโดยทั่วไปและการใช้งานคล้ายกับแบบแรกที่อยู่กับที่ แต่ได้พัฒนาให้มีความแข็งแรงและกะทัดรัดมากขึ้น ในรายงานนี้จะใช้วิธีนำเครื่องไปติดตั้งยนรถเทลเลอร์ลากจูงแทนการติดตั้งบนรถบรรทุก ลักษณะของเครื่องจะประกอบด้วยถังทรงกระบอกกลม มีขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร ส่วนสูง 1.1 เมตร รองรับด้วยเสา 4 เสาบนโครงสร้างเหล็กรางขนาด 4 นิ้ว ภายในถังติดเดือยเหล็กขนาดวัดผ่าศูนย์กลาง 18 มม. ฐานก้นถังจะถูกขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ผ่านชุดสายพานและเกียร์ทด หมุนด้วยความเร็วรอบ 40-60 รอบต่อนาที สามารถแยกทะลายปาล์มได้ครั้งละประมาณ 3-4 ทะลาย ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ผลปาล์มก็จะร่วงลงทางช่องว่างระหว่างถังทรงกระบอกกับฐานหมุน ลงสู่รางรองรับเพื่อคัดแยกสิ่งเจือปนออกจาผลปาล์มร่วง เครื่องสามารถแยกได้ดีเมื่อทำการบ่มทะลายปาล์มก่อนเป็นเวลา 2-3 วัน ความเร็วรอบเครื่องแยกที่เหมาะสมประมาณ 50-60 รอบต่อนาที แต่ผลปาล์มที่แยกจากทะลายด้วยเครื่องจะทำให้เกิดกรดไขมันมากกว่าผลปาล์มที่ไม่ได้แยกด้วยเครื่อง ปริมาณกรดไขมันจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เก็บผลปาล์มไว้หลังจากแยกออกจากทะลายแล้ว จะเห็นว่าหลังจากแยกผลปาล์มด้วยเครื่องแล้ว ถ้าเก็บผลปาล์มไว้เป็นเวลา 18 ชั่วโมง ปริมาณกรดไขมันที่เกิดจะมากกว่าผลปาล์มที่เก็บทะลายไว้ตามธรรมชาติประมาณ 2 เท่า แต่ถ้าเก็บผลปาล์มที่แยกด้วยเครื่องแล้วไว้ 48 ชั่วโมง ปริมาณกรดไขมันเกิดขึ้นประมาณ 7.8% ในขณะที่กรดไขมันที่เกิดขึ้นกับผลปาล์มที่เก็บไว้ตามธรรมชาติและไม่ได้แยกด้วยเครื่อง 6% หากใช้เครื่องแยกผลออกจากทะลายปาล์มแล้ว ควรจะเก็บผลร่วงไว้ไม่เกินเวลา 36 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้กรดไขมันเกิดขึ้นไม่เกิน 5% ซึ่งเป็นปริมาณที่ตลาดยอมรับได้

Farmer harvest palm fruits by cutting fresh whole palm bunches and then transport them to extracting plants. This results in the high cost of transportatio. Also, the oil palm residues have to be disposed and dumped at the extracting plants. To alleviate these problems, some farmers developed an oil-palm-friut separating machine requiring pre-cutting the whole oil palm bunches into small branches. The pre-cutting process is time consuming and has to be done manually by the farmers.
The aim of this project is to develop an oil-palm-seed separating machine without the need of pre-cutting task. The primary components of machine are a cylindrical separating bin, steel structure frame, and an engine unite. Inside the separating bin, the steel rods are attached throughout inside perimeter. During the operation of the machine, steel rods collide and separate the seeds from its bunches. In the field test, it was found that the optimum operating speeds of the machine are 30-40 rev/min, the suitable length if steel rods is 50 mm, and the cut oil palm bunches have to be retained for 3-6 days before separated.

URLhttp://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG4620019
Alternate TitleFruit segregator development from oil palm bunch for installation on atruck